Opranic ett registrerat varumärke

by | Oct 11, 2017 | Uncategorized | 0 comments

Opranic är nu registrerat som varumärke

Vi är mycket glada att meddela att OHIM, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) som har till uppgift att skydda immateriella rättigheter i Europeiska unionen, bekräftade att OPRANIC-varumärket har blivit ett gemenskapsregistrerat varumärke. OPRANIC är nu vårt varumärke inom det europeiska samfundet.
Registreringsdatum: 2015-05-13
Nr: 013685375