skip to Main Content
FREE SHIPPING IN EU OVER 100 EURO
FAST DELIVERY (1-3 WORKING DAYS)
Secure Payments
IMPRINT

Norveco AB
Box 2356
116 74 Stockholm
SVERIGE

Tfn: +46 8 559 203 60
E-post: info@norveco.se

Kontor för handelsregister: Bolagsverket
Registreringsnummer: 556767-6613

Momsregistreringsnummer: SE556767661301

WEEE-Reg.-Nr. 20652879
Informationsplikt enligt § 18 (4) mening 3 ElektroG: https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online:
https://ec.europa.eu/odr

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

Back To Top