Skip to content
FREE SHIPPING IN EU OVER 100 EURO
FAST DELIVERY (1-3 WORKING DAYS)
Secure Payments

SEKRETESSPOLICY

1) Presentation och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Opranic AB, Box 2548, 116 74 Stockholm, Sverige, Tel: +46855920360, E-post: kontakt@opranic.se. Den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till webbplatsens server (så kallade “serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/länk från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Kakor

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din enhet. I vissa fall raderas dessa cookies automatiskt när webbläsaren stängs (så kallade “session cookies”), i vissa fall finns dessa cookies kvar längre på din enhet och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade “permanenta cookies”). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR i händelse av samtycke eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet.

Observera att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

4) Kontakta oss

4.1 WhatsApp-företag

Vi erbjuder besökare på vår webbplats möjlighet att kontakta oss via WhatsApp-meddelandetjänsten WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. För detta ändamål använder vi den så kallade “affärsversionen” av WhatsApp.

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en specifik transaktion (t.ex. en beställning) kommer vi att lagra och använda det mobilnummer du använder på WhatsApp och – om angivet – ditt för- och efternamn i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b. GDPR för att behandla och svara på din begäran. På grundval av samma rättsliga grund kan vi be dig via WhatsApp att tillhandahålla ytterligare uppgifter (ordernummer, kundnummer, adress eller e-postadress) för att kunna tilldela din begäran till en specifik process.

Om du använder vår WhatsApp-kontakt för allmänna förfrågningar (t.ex. om tjänsteutbud, tillgänglighet eller vår webbplats) lagrar och använder vi det mobilnummer du använder på WhatsApp och – om det anges – ditt för- och efternamn i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att effektivt och i rätt tid tillhandahålla den önskade informationen.

Dina uppgifter kommer endast att användas för att besvara din förfrågan via WhatsApp. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Observera att WhatsApp Business har tillgång till adressboken på den mobila enhet som vi använder för detta ändamål och automatiskt överför telefonnummer som lagras i adressboken till en server hos moderbolaget Meta Platforms Inc. i USA. För driften av vårt WhatsApp-företagskonto använder vi en mobil enhet i vars adressbok endast WhatsApp-kontaktuppgifterna för de användare som också har kontaktat oss via WhatsApp lagras.

Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktuppgifter lagras i vår adressbok redan är informerad om överföringen av sitt WhatsApp-telefonnummer från adressböckerna för sina chattkontakter i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. En överföring av data från sådana användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är utesluten i detta avseende.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och WhatsApps vidare behandling och användning av uppgifterna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i WhatsApps integritetspolicy: https://www.whatsapp.com /legal /?eea=1#privacy-policy

Som en del av den ovan nämnda behandlingen kan data överföras till Meta Platforms Inc. servrar i USA.

För dataöverföring till USA har leverantören anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

4.2 När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) kommer personuppgifter att behandlas – uteslutande i syfte att behandla och svara på din förfrågan och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om din kontakt syftar till ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det kan utläsas av omständigheterna att ärendet i fråga har slutgiltigt klargjorts och förutsatt att det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna.

5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto

I enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs om du lämnar dem till oss när du öppnar ett kundkonto. Du kan ta reda på vilka uppgifter som krävs för att öppna ett konto i inmatningsmasken i motsvarande formulär på vår webbplats.

En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens ovan angivna adress. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla avtal som ingåtts via det har behandlats fullständigt, det inte finns några lagstadgade lagringstider som strider mot detta och det inte finns något berättigat intresse från vår sida för ytterligare lagring.

6) Användning av kunddata för direktmarknadsföring

6.1 Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att lämna ytterligare uppgifter är frivilligt och kommer att användas för att tilltala dig personligen. För att skicka nyhetsbrevet använder vi det så kallade double opt-in-förfarandet, vilket säkerställer att du endast får nyhetsbrev om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att få nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. I samband med detta lagrar vi din IP-adress som angetts av Internet Service Provider (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas strikt för det avsedda ändamålet.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som nämns i början. När du har avregistrerat dig raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna förklaring.

6.2 Utskick av nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har lämnat din e-postadress till oss vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att skicka dig regelbundna erbjudanden om liknande varor eller tjänster, till exempel de som redan köpts, från vårt sortiment via e-post. För detta ändamål behöver vi inte inhämta ett separat samtycke från dig i enlighet med § 7 para. 3 UWG. I detta avseende utförs databehandling enbart på grundval av vårt legitima intresse för personlig direktreklam i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om du inledningsvis har invänt mot att din e-postadress används för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig.

Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan för framtiden genom att meddela den ansvariga person som anges i början. För detta ändamål kommer du endast att ådra dig överföringskostnader enligt grundpriserna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

6.3 MailChimp

Våra nyhetsbrev skickas via denna leverantör: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

På grundval av vårt berättigade intresse av effektiv och användarvänlig marknadsföring via nyhetsbrev vidarebefordrar vi de uppgifter som du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO till denna leverantör så att han kan ta över nyhetsbrevsutskicket för vår räkning.

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, genomför leverantören också en statistisk utvärdering av framgången med nyhetsbrevskampanjer med hjälp av webbfyrar eller spårningspixlar i de e-postmeddelanden som skickas, vilket kan mäta öppningsfrekvens och specifika interaktioner med innehållet i nyhetsbrevet. Enhetsinformation (t.ex. tidpunkt för åtkomst, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) samlas också in och utvärderas, men slås inte samman med andra databaser.

Ditt samtycke till spårning av nyhetsbrev kan du alltid återkalla med effekt för framtiden.

Wir haben mit dem Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der die Daten unserer Seitenbesucher schützt und eine Weitergabe an Dritte untersagt.

För dataöverföringar i USA har leverantören av EU-US-Datenschutzrahmen (EU-US Data Privacy Framework) anslutit sig, vilket på grundval av en Angemessenheitsbeschluss från Europeiska kommissionen säkerställer att de europeiska dataskyddsnormerna följs.

7) Databehandling för utveckling av beställningar

7.1 Såvida det är nödvändigt för Vertragsabwicklung zu Liefer- und Zahlungszwecken, kommer de av oss erhobenen personuppgifterna enligt Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO an das beauftragte Transportunternehmen und das beauftragte Kreditinstitut weitergegeben.

Om vi på grundval av ett motsvarande avtal gör uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter, bearbetar vi de av dig vid beställningen övermittade uppgifterna (namn, adress, postadress), så att du inom ramen för våra lagstadgade informationskrav enligt Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO auf geeignetem Kommunikationsweg (etwa postalisch oder per Mail) über anstehende Aktualisierungen im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum persönlich zu informieren. Dina kontaktuppgifter kommer därför att vara strikt kopplade till meddelanden om av oss gjorda uppdateringar och i detta syfte bearbetas av oss endast i begränsad omfattning, såvida detta är nödvändigt för den aktuella informationen.

Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir ferner mit dem / den nachstehenden Dienstleister(n) zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt.

7.2 Användning av betalningstjänster (betalningstjänster)

– Randig

På denna webbplats står en eller flera Online-Zahlungsarten des följande Anbieters till förfogande: Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland

Bei Auswahl einer Zahlungsart des Anbieters, bei der Sie in Vorleistung gehen (etwa Kreditkartenzahlung), werden an diesen Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Zahlungsdaten (darunter Name, Anschrift, Bank- und Zahlkarteninformationen, Währung und Transaktionsnummer) sowie Informationen über den Inhalt Ihrer Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergegeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt in diesem Falle ausschließlich zum Zweck der Zahlungsabwicklung mit dem Anbieter und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist.

Bei Auswahl einer Zahlungsart, bei der der Anbieter in Vorleistung geht (etwa Rechnungs- oder Ratenkauf bzw. Lastschrift), werden Sie im Bestellablauf auch aufgefordert, bestimmte persönliche Daten (Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ggf. Daten zu einem alternativen Zahlungsmittel) anzugeben.

För att vårt berättigade intresse av att fastställa betalningsförmågan hos våra kunder ska minska, kommer dessa uppgifter från oss i enlighet med Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zweck einer Bonitätsprüfung an den Anbieter weitergeleitet. Der Anbieter prüft auf Basis der von Ihnen angegebenen persönlichen Daten sowie weiterer Daten (wie etwa Warenkorb, Rechnungsbetrag, Bestellhistorie, Zahlungserfahrungen), ob die von Ihnen ausgewählte Zahlungsmöglichkeit im Hinblick auf Zahlungs- und/oder Forderungsausfallrisiken gewährt werden kann.

Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Såvida Score-Werte i das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben sie ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. I beräkningen av Score-Werte flödar bland annat, men inte uteslutande, Anschriftendaten in.

Du kan alltid återkoppla till denna bearbetning av dina uppgifter genom ett meddelande till oss eller till din leverantör. Dock förblir leverantören ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

8) Sidfunktionaliteter

8.1 Google Maps

Denna webbplats använder en Online-Kartendienst från följande leverantörer: Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”).

Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (land-)kartor, för visuell presentation av geografisk information. Om du använder denna tjänst kommer du att få en indikation på var vi befinner oss och en ungefärlig starttid.

Informationen om hur du använder vår webbplats (t.ex. din IP-adress) kommer att överföras och sparas på Googles server redan när du öppnar de allmänna undersidorna, där Google Maps-kartan ingår, och kan då även överföras till en server hos Google LLC. i USA kommer. Detta sker oberoende av om Google ställer ett användarkonto till förfogande, över vilket du är inloggad eller om det finns ett användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska visas på Google, måste du logga ut innan du aktiverar knapparna. Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) als Nutzungsprofile und wertet diese aus.

Erhebung, Speicherung och Auswertung sker i enlighet med Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder der bedarfsgerechten Gestaltung von Google-Websites. Du har en motstridig rätt till att skapa denna användarprofil, om du vill att den ska användas av Google. Om du inte samtycker till den framtida överföringen av dina uppgifter till Google i samband med användningen av Google Maps, finns det även en möjlighet att helt avaktivera Google Maps webbtjänst, om du inte använder JavaScript i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi till den ovan beskrivna bearbetningen av dina uppgifter ditt samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingeholt. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, befolgen Sie bitte die vorstehend geschilderte Möglichkeit zur Vornahme eines Widerspruchs.

För dataöverföringar i USA har leverantören av EU-US-Datenschutzrahmen (EU-US Data Privacy Framework) anslutit sig, vilket på grundval av en Angemessenheitsbeschluss från Europeiska kommissionen säkerställer att de europeiska dataskyddsnormerna följs.

8.2 Googles reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi CAPTCHA-tjänsten från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Uppgifter kan också komma att överföras till: Google LLC, USA. För den visuella utformningen av captcha-fönstret använder leverantören “Google Fonts”, dvs. teckensnitt som laddas av Google från Internet. Detta leder inte till behandling av ytterligare information än den ovan nämnda informationen, som redan överförs till Google via ReCaptchas funktionalitet.

Tjänsten kontrollerar om en inmatning görs av en fysisk person eller missbrukas av maskiner och automatiserad bearbetning, och blockerar skräppost, DDoS-attacker och liknande automatiserad skadlig åtkomst. För att säkerställa att en åtgärd utförs av en människa och inte av en automatiserad bot samlar Cloudflare Turnstile in IP-adressen för den slutenhet som används, identifieringsdata för den webbläsare och operativsystemstyp som används samt datum och varaktighet för besöket och överför det till leverantörens servrar för utvärdering.

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att fastställa individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

9) Verktyg och övrigt

Verktyg för samtycke till kakor

Denna webbplats använder ett så kallat “cookie consent tool” för att få effektivt användarsamtycke till cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. “Cookie Consent Tool” visas för användare när sidan nås i form av ett interaktivt användargränssnitt, där samtycke kan ges för vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer genom att kryssa i rutan. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger motsvarande samtycke genom att kryssa i rutan. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens enhet om samtycke ges.

Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att lagra dina cookiepreferenser. Av principiella skäl behandlas inte personliga användaruppgifter i detta sammanhang.

Om personuppgifter (t.ex. IP-adressen) i enskilda fall behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, sker detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en rättssäker, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed av en rättssäker utformning av vår webbplats.

En annan rättslig grund för behandlingen är Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Som ansvarig part är vi föremål för den rättsliga skyldigheten att göra användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga beroende av respektive användares samtycke.

Vid behov har vi ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Ytterligare information om operatören och inställningsalternativen för verktyget för cookiemedgivande finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

10) Den berörda personens rättigheter

10.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den rättsliga grund som anges för respektive krav på utövande:

 • Rätt till information enligt art. 15 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till rättelse i enlighet med Art. 16 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till radering i enlighet med Art. 17 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till information enligt Art. 19 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN;
 • Rätt att återkalla samtycke beviljas i enlighet med Art. 7 punkt. 3 GDPR;
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.

10.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI I SAMBAND MED EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG FÖR SÅDAN REKLAM. KAN DU GÖRA INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

11) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Hur länge personuppgifterna ska lagras bestäms utifrån respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och – om relevant – dessutom utifrån respektive lagstadgad lagringstid (t.ex. lagringstider enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. GDPR kommer de berörda uppgifterna att lagras tills du återkallar ditt samtycke.

Finns det lagstadgade lagringstider för uppgifter som krävs inom ramen för rättsliga eller kvasi-rättsliga skyldigheter på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla eller inleda avtalet och/eller det inte finns något berättigat intresse från vår sida att lagra dem ytterligare.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt till invändning i enlighet med Art. 21 para. 1 GDPR, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring på grundval av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt till invändning i enlighet med Art. 21 para. 2 GDPR.

Om inte annat anges i den övriga informationen i denna deklaration om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter i övrigt att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

opranic logo white

Opranic utvecklar och tillverkar sin egen teknik och nyckelkomponenter, vilket resulterar i utmärkt prestanda och effektivitet med hög kvalitet och lång livslängd.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna och erbjudandena!

  Genom att klicka på knappen “SUBSCRIBE!” samtycker jag till behandlingen av personuppgifter

  Betalningsalternativ
  Fraktpartners
  Back To Top